3131 litrów

oddanej krwi

2350 osób

w banku szpiku

3201

oświadczeń woli